Wypełnij formularz

Liczba znaków do wykorzystania: 800
Utwory: (musisz dodać co najmniej 2 utwory, typu mp3 lub wav, Max. 10MB)
DODAJ
Zdjęcie wykonawcy: (1 plik: png, jpg, jpeg)
Dodaj
Teksty utworów: (1 plik: pdf, doc, docx, txt)
Dodaj
Rider techniczny: (1 plik: pdf, doc, docx, txt)
Dodaj
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szczecińską Agencję Artystyczną, na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych*, na potrzeby użytkowania niniejszej strony internetowej www.festiwalmlodychtalentow.pl/ ,w celu przeprowadzenia naboru na konkursu o którym mowa w regulaminie. Informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, Szczecin 70-479 NIP: 852-00-14-449 Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Szczecińskiej Agencji Artystycznej jest: Tomasz Jaworski tel. 91 43 19 585 e-mail: t.jaworski@saa.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody w związku przeprowadzenia naboru na konkursu o którym mowa w regulaminie. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmie dostarczającej usługę udostępnienia elektronicznego system internetowego do kompleksowej Festiwalu Młodych Talentów oraz firmom i osobą zapewniającym przeprowadzenie konkursu. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zbiorze doraźnym i zostaną usunięte po zakończeniu konkursy Festiwal Młodych Talentów Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Podanie danych jest konieczne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wysłania swoje zgłoszenia do konkursu. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. * do dnia 24.05.2018 r. na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. na podstawie RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Wyrażam zgodę na powyższe zapisy